Teklif İste

E-İmza Hizmetleri

(0212) 485 54 84     (0542) 481 84 60

E-İMZA MEVZUATI

e-İmzanın yasal geçerliliği var mıdır?

e-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. e-İmza, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

e-İmzama nasıl sahip olurum?

e-İmza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik Sertifikalar, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirim yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) yapılacak başvuru ile alınır.

e-İmza başvurusunda hangi belgeler istenir ?

Bireysel Başvuru için gerekli evrakla

r Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.

Başvuru Formu’nun imzalı hali

Ödeme dekontu

Başvuru işlemleri menüsünden, e-imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumsal E-imza Başvurusunda istenecek Belgeler

Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan

Faaliyet Belgesinin aslı (Son 6 aylık)

Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi belgesi.

İmza Sirküleri fotokopisi (Aslı görülerek alınır)

Ödeme Dekontu ·

Başvuru işlemleri menüsünden, e imza başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

e-İmza başvurumun tamamlanması için kimlik kontrolünü hangi yollarla gerçekleştirebilirim?

Kişilerin e-imzasının oluşturulabilmesi için kimlik kontrollerinin yapılması zorunludur. Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti tercih edilerek TNB TEKNOLOJİ A.Ş. nin yetkilendirdiği ilgili ildeki BAYİ/ÇÖZÜM ORTAĞI tarafından firmanız ziyaret edilerek gerçekleştirebilirsiniz.

Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti nedir?

Elektronik imzanın oluşturulabilmesi için kişilerin kimlik kontrolünün yapılması zorunludur. TNB TEKNOLOJİ bu hizmeti ile, belirlenen gün ve saatte adresinize gelerek kimlik kontrolünüzü gerçekleştirebilir. Not: Adreste kimlik doğrulama ve kurulum hizmetinden yararlanabilmek için, bağlı bulunduğunuz lokasyonun, adreste kimlik doğrulama hizmeti veren İlgili Bayi/Çözüm Ortağı ile ile randevulaşması gerekmektedir.

e-İmzam kaç yıl geçerli olacaktır?

Nitelikli elektronik sertifika alındığı tarihten itibaren talep edilen süre dikkate alınarak 1,2 ya da 3 yıla kadar geçerlidir.

e-İmza sahiplerinin yasa ile getirilen hukuki avantaj ve sorumlulukları nelerdir?

e-İmza sahibinin uyması ve dikkat etmesi gereken şartlar, imzalandığı ve kendisine bir nüsha verilen nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı sözleşmesi açıklanmalıdır. Elektronik İmza Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri başlığında açıklanmaktadır. Ayrıca bu bildirim 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun Madde 14 yükümlülüklerine uygun olarak yapılmaktadır.

Elektronik imzanın hukuki sonuçları nelerdir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

Hizmetlerimiz


Taşımacılık

Metal

Lojistik


Teklif İste

Hemen Ara (0212) 485 54 84
Whatsapp Hattı (0542) 481 84 60